seven

Duette

Duette

Duette

Duette

Duette

Solavskärmning för att ta bort bländande sol
Tillbaka

Duette

Placera gardinerna som du vill.

Top Down/Bottom Up är ett flexibelt alternativ som gör att du kan placera Duette® gardinerna precis som det passar dig – högst upp, i mitten eller längst ned i fönstret. Du kan till exempel placera gardinen i mitten av fönstret för att stänga ute nyfikna blickar – men utan att stänga ute dagsljuset helt.

Mängder av valmöjligheter för dina fönster – Duette® förenar form och funktion på ett fantastiskt sätt.

Produktblad